Gara yz

  • Silicone Scar Sheet-Wound Solution

    Silikon yzly-yzyna ýara çözgüdi

    Ara yzlary aýyrmak sahypalary hassahanalar we plastik hirurglar tarapyndan ulanylýan ösen patentlenen silikon tehnologiýasy bilen ýasalýar we gipertrofiki yzlaryň we keloidleriň reňkini, ululygyny, gurluşyny we umumy görnüşini gowulandyrmak üçin invaziv däl usul hödürleýär. , hirurgiýa, şikes, ýanmak, düwürtik we başgalar.

    Ara yzlary aýyrmak sahypalary köne we täze yzlar üçin howpsuz we täsirli. Täze yzlar bilen, ýorganlar derini bejeren badyna ulanylyp bilner (gabyk ýa-da çişirilmeýär Köne yzlar bilen, deriniň gutulandygyny göz öňünde tutup, islendik wagt ulanylyp bilner. Köne yzlaryň netijeleri täze ýaly bolup bilmez köne yzlary ulanmagyň peýdalary, suwuklygy ýumşatmak we yzlaryň derisini dikeltmekdir.