Uly bolmadyk prosedura toplumlary

 • Univeral Sets-Minor Procedure Sets

  Univeral toplumlar-kiçi prosedura toplumlary

  Univershliumumy toplumlar operasiýa wagtynda ganyň, beden suwuklyklarynyň we kliniki lukmançylyk işgärleriniň işde aragatnaşyk saklaýan potensial ýokanç pikirdeşleriniň sekresiýalaryny goramak we goramak üçin ulanylýar. Bu hirurgiki zerurlyklaryň köpüsini kanagatlandyryp boljak çeýe çözgütdir.

 • Univeral Sets-Orthopaedic Sets

  Univeral toplumlar-ortopediki toplumlar

  Ortopediki toplumlar, kliniki lukmançylyk işgärleriniň iş ýerinde aragatnaşyk saklaýan gany, beden suwuklyklary we ýokanç pikirlenýänleriň sekresiýalary üçin päsgelçilik we goragy üpjün etmek üçin ulanylýar. Bu hirurgiki zerurlyklaryň köpüsini kanagatlandyryp boljak çeýe çözgütdir.

  Standarty ýerine ýetirmek: EN13795

 • Urology and gynaecology sets

  Urologiýa we ginekologiýa toplumlary

  Urologiýa we ginekologiýa toplumlary steril gysga möhletli ulanmak üçin bir gezek ulanylýan önümler bolup, hassalaryň çyzgylary, enjam örtükleri, fiksasiýa we ýygnamak esbaplary, haryt önümleri (mysal üçin polotensalar) ýaly dürli önümlerden durýar; steril paketlere girýär. Toplumlar amaly / dersleriň dürli ugurlarynda ulanmak üçin niýetlenendir. Steril däl we steril däl ýerleriň arasynda patogenleriň geçmeginiň öňüni alar. Polietilen-film ýa-da polietilen-film bilen örtülen gidrofil dokalmadyk materiallaryň dürli gatlaklary suwuk we bakteriýa päsgelçiligi hökmünde hereket edýär we mikroorganizmleriň ýaýramagyny azaldýar. Bu önümler bazara steril goýulýar we lukmançylyk enjamlary I synpynda.