Skar gel

  • Medical Silicone Scar Gel-Wound Solution

    Lukmançylyk silikon yzy gel-ýaranyň çözgüdi

    Operasiýadan, şikeslerden, c bölümlerinden, kosmetiki amallardan, ýanmakdan ýa-da düwürtiklerden dörän yzlaryň reňkini, ululygyny, gurluşyny we umumy görnüşini gowulandyrmak üçin kliniki taýdan synagdan geçirildi we subut edildi.

    Lukmançylyk silikonynyň yzy epidermal gurluşy gowulandyrmak, kapilýar dykyzlygyny we kollagen fibrozyny azaltmak, ýara dokumalarynyň alyş-çalşyny we ýokumly maddalary gowulandyrmak we gipertrofiki yzlaryň döremeginiň öňüni almak wezipesi bar.