Aýbaşydan halas ediş ýamasy

  • Menstrual Relief Patch-Functional Plaster Solution

    Aýbaşydan halas ediş patch-funksional gips çözgüdi

    HER KÖP GÜNI IET GOWY Güne öwüriň - Has gowy, agyrysyz döwürleri arzuw edýän aýallar üçin ýasaldy. Aýbaşydaky kramplar üçin ýylylyk enjamlarymyz 100% neşesiz we çalt, tebigy döwürde ýeňillik döredýär. Indi dermanlar, dermanlar ýa-da zyýanly täsirler ýok
    ATylylygyň dogry mukdary - ýatgylarymyz, ýatgy myşsalaryňyzy gowşatmak we çalt, dowamly aýbaşydan dynmak üçin gan aýlanyşyny ýokarlandyrmak üçin iň amatly ýylylygy döredýär.
    SKIN ÜÇIN AISRATMAK WE SOFT! - Döwrebap kramplar üçin ergonomiki ýyladyş paneli, aşgazanyňyza ýa-da paýhasly döwürdäki agyrylary ýeňilleşdirmek üçin balaklaryňyza ýapyşýar. Kämilleşdirilen ýapon ýelimleýji we ýumşak dokalan mata bilen, ýolda-da rahatlykdan lezzet alarsyňyz